Какво знаем за професионалните домоуправители

Днес дойде ред да поговорим малко по-обширно по темата за професионалните домоуправители.  На всеки един от нас му е добре известно, че една жилищна сграда няма как да функционира добре и да бъде поддържана правилно, ако за нея не се полагат необходимите грижи. А всичко това няма как да бъде извършено, ако няма човек, който да се грижи за интересите на етажната собственост и да организира всички съседи да се включат.
Именно в това се изразява работата на един домоуправител. Той е човекът, който събира всички необходими такси, за да може всичко в сградата на бъде добре поддържано и почистено. Знаете ли всъщност колко много труд изисква работата на един професионален домоуправител? Той събира таксите от всички живущи в блока, той се заема с трудната задача да намери и наеме хора, които да почистват всички общи части и тревни площи, прилежащи към самата сграда, той организира всички събрания на живущите, на които трябва да се решат определени въпроси.
У нас е добре позната практиката домоуправителят да бъде някой от самите живущи в сградата. Но това в никакъв случай не е приятна задача, защото отговорностите никак не са малко. Ето защо би било най-добре да се обърнем към специализирана фирма, от която да наемем професионален домоуправител. Използваме именно думата „професионален“, тъй като това е човек с необходимото образование и опит, за да заема въпросната длъжност. Трябва да се отбележи и фактът, че всеки един професионален домоуправител познава из основи закона за етажната собственост и знае какви права имат живущите в една сграда. Именно той се ангажира с решаването на всички въпроси, които касаят живущите и се стреми за поддържането както на добрия вид и състояние на сградата, така и за добрите взаимоотношения между всички съседи.