Автоключар: къде да го търсим в случай на нужда?

Позната ли ви е с ситуацията, в която бързате да потеглите нанякъде, но поради някаква причина се появява проблем с ключа за колата и не можете да потеглите? Нататък Автоключар: къде да го търсим в случай на нужда?